SV Pax Haarlemmermeer is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie. Ieder lid (zowel recreant als selectielid) dient per kwartaal voor o.a. de ongevallenverzekering in de zaal, een zogenaamde bondscontributie aan de KNGU te betalen.

De inning van de contributie gebeurt maandelijks (september t/m juni) vooraf aan het einde van de maand

Soort Les 1 lesuur per week

Ouder en kind Gymnastiek
Peutergymnastiek
Kleutergymnastiek
Turnen jongens
Turnen meisjes
Mijn Kanjers (G-gym)
Brugklas  
Turnen 14
Springen
Streetdance
Aerobic/Bodyshape
No Joke's (herenconditiegym)

Contributie per jaar

€ 182,50
€ 180,00
€ 180,00
€ 180,00
€ 180,00
€ 180,00
€ 225,00
€ 270,00
€ 270,00
€ 180,00
€ 192,50
€ 192,50

De contributie voor de trainingen bij de selectiegroepen Turnen Heren en Turnen Dames wordt per seizoen conform de daarvoor geldende contributie 
staffel berekent aan de hand  van het aantal trainingsuren per week. De inning geschiedt in 12 gelijke termijnen.

Inschrijfgeld

Eenmalig

Jeugd
Volwassenen

€  7,50
€ 10,00

Bondscontributie 

Leden tot 16 jaar
Leden vanaf 16 jaar

€ 5,35
€ 6,80